Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Telefon: 031-40 77 00
Telefontider: måndag-fredag 09.00 – 11.00
e-mail: info@lincolnfastigheter.se

Mathias Abraham, VD
mathias.abraham@lincolnfastigheter.se

Susanne Sundkvist, Ekonomi
Tel: 0706-34 14 30
susanne.sundkvist@lincolnfastigheter.se

Peter Abraham, Fastighetsservice
Jour-telefon: 0705-59 70 05
peter.abraham@lincolnfastigheter.se